Warunki korzystania z usługi eaglefit.pl

Poniżej znajdują się warunki korzystania z usługi eaglefit.pl. Przeczytaj je uważnie. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakichkolwiek aspektów poniższych warunków korzystania z naszego sklepu, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: service@eaglefit.pl. Możesz również zapoznać się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://eaglefit.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy eaglefit.pl, działający pod adresem https://eaglefit.pl/, prowadzony jest przez Leroy Klinowksy i Agnieszka Zapotocka, Schleißheimerstr. 189, 80797 Monachium, Niemcy, VAT No: DE329191926.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Dowolna przeglądarka internetowa

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eaglefit.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://eaglefit.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://eaglefit.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z eaglefit.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://eaglefit.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

Wchodząc na zawartość sklepu eaglefit.pl (zwanej dalej stroną internetową) wyrażasz zgodę na warunki świadczenia usług określone w niniejszym dokumencie, a także akceptujesz naszą politykę prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z warunków korzystania z usługi, nie powinieneś kontynuować korzystania z strony i natychmiast ją opuścić.

• Zgadzasz się, że nie będziesz używać tego sklepu do celów niezgodnych z prawem i że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

• Zgadzasz się nie korzystać ze strony internetowej w sposób, który może pogorszyć działanie, zepsuć lub zmanipulować treść lub informacje dostępne w sklepu lub zmniejszyć ogólną funkcjonalność sklepu.

• Zgadzasz się nie narażać bezpieczeństwa strony internetowej ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do zabezpieczonych obszarów sklepu ani prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek poufnych informacji, które według Ciebie mogą znajdować się na stronie internetowej lub serwerze, na którym jest ona hostowana.

• Zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, wydatki, straty, odpowiedzialność, koszty, w tym opłaty prawne poniesione przez nas w wyniku naruszenia warunków niniejszej umowy, na które zgodzisz się, jeśli będziesz nadal korzystać z sklepu .

Powielanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, zarówno online, jak i offline, jest surowo zabronione. Praca na stronie internetowej oraz obrazy, logo, tekst i inne tego typu informacje są własnością eaglefit.pl (o ile nie zaznaczono inaczej).

Zastrzeżenie

Chociaż staramy się, aby informacje prezentowane na naszej stronie były całkowicie dokładne i staramy się, aby były jak najbardziej aktualne, w niektórych przypadkach niektóre informacje znalezione na stronie mogą być nieco nieaktualne.

eaglefit.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji lub poprawek do informacji znajdujących się na stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji ww. Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 12.11. 2023 r